Nos persze ez nem divatnak indult, hanem nagyon is ésszerű döntés volt.

Eredeti verziója a gondolatnak a zsidó temetőkből származik, ahol a felirat átlag nézelődő számára

olvashatatlan, pedig nagyon is érdekes lenne.

Ezért kitalálták azt, hogy QR-kódos matricát ragasztanak a sírkőre, így egy okostelefon segítségével bárki

leolvashatja ki fekszik ott, és akár – az előre web-oldalra felvitt – információkat is olvashat az elhunytról.

Egyfajta tisztelgés ez az előző generációk előtt.

Mára az új divat Magyarországon is hódít a temetőkben: QR-kódot tesznek a sírkőre az elhunyt teljes

élettörténetével.

Egy szerettünk elvesztése mindig nehéz időszak. Nem csak a gyász, de a temetés körüli tenni valók is

lefoglalják ilyenkor az embert. Később évek múltán aztán könnyebb visszaemlékezni, de sokszor azon

kapja magát az ember, hogy már nem is emlékszik pontosan mindenre. Ilyenkor mindig megfogadjuk,

hogy ezentúl írunk majd mindent, de ugye ez általában elmarad.

Pár fiatal azonban úgy tűnik megtalálta a megoldást arra, miképpen küszöbölhető ki ez. Kifejlesztetek egy

felületet, ahova az elhunyt önéletrajzát lehet feltölteni fényképekkel és videókkal.

Persze ez nem volna akkor nagy dolog, de ők QR kód formájában ezt ráhelyezik a sírokra, így az arra járó

egyszerűen a telefonja segítségével elolvashatja a sírban nyugvó szerette történetét.

Azt is kiküszöbölték miképpen oldható ez meg a legkönnyebben. A sírokra kis lapot, míg az urnákra fóliát

ragasztanak.

Nem ők az egyetlenek akiknek ez az eszükbe jutott. Egy másik programozó cég NFC-kódos megoldással

tudja pontosan ugyan ezt megoldani.

Természetesen ezek a modern eszközök valóban ki küszöbölhetetlenek lesznek, mivel az egyértelműen

látható, hogy a fiatal generáció, már nem jár ki annyit gondozni a sírokat. Inkább az urnás temetéseket

részesítik előnyben, ami valóan kevésbé időt rabló.

Ha bevezetik ezeket a leolvasható kódokat, akkor pedig gyakorlatilag bárki akinek szimpatikus az elhunyt

élete alapján, tehet virágot a sírra, vagy akár rendbe is teheti azt.


§ (1) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

a) aki a temetést szerződésben vállalta;

b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;

c) * végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy

élettársa;

d) * az elhunyt egyéb, közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

(2) * Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik vagy a kötelezettségét nem

teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a kerületi

önkormányzat) polgármestere, illetve ha az elhalálozásra a fővárosi önkormányzat által közvetlenül

igazgatott területen kerül sor, a főpolgármester – jogszabályban meghatározott határidőn belül. Forrás: 5letes.com