Napjainkra a hamvasztásos temetési forma vált a legelfogadottabb szertartássá az elhunyt végső nyugalomra történő helyezésének alternatívájaként.

Egyre több oka van ennek, melyek közül lehet anyagi vagy meggyőződési eredetű egyaránt az elhatározás. Van olyan eset, amikor az elhunyt végrendeletben rögzíti, milyen temetést kíván saját magának rendezni. A hamvasztás lebonyolítása nem csak kifejezetten a krematóriumi szolgáltatásról szól, megelőzi azt bizonyos hivatali ügyintézés is. Lentebb részletesen olvashat mindarról, ami ma elengedhetetlen ahhoz, hogy az elhunyt holttestét el lehessen hamvasztani és maga a hamvasztás hogyan történik, mi is a hamvasztás menete, illetve az alábbi videó megtekintésével megismerkedhet a krematóriumban elérhető extra szolgáltatásokkal (pl. ravatalozás előtti búcsúztatás), biztonsági előírásokkal.

Hamvasztás folyamata:

A hamvasztó kemencét a hamvasztást megelőzően fel kell fűteni. Ez a művelet nagyjából 3-4 órát igénybe vevő felfűtési folyamatot jelent és a hamvasztó-mester indítja ezt el. Az automata program gázégők működtetésével 800-900 Celsius fokos tartományra fűti fel a kemencét. A hamvasztó mester mielőtt az elhunyt hamvasztását megkezdené, minden esetben meggyőződik arról, hogy a kemencében nem található az előző hamvasztásból visszamaradt maradvány vagy salakanyag. Hirdetés

Ellenőrzi továbbá, hogy a kemence állapota megfelel a hamvasztási előírásoknak, vagyis az üzemi hőmérséklete 800 – 850 °C között van. Amennyiben a hamvasztó mester minden előírást rendben talált, a hamvasztást az alábbiak szerint megkezdi. Az első feladata, hogy azonosítja az elhunytat a rendelkezésre álló hamvasztási dokumentáció segítségével, különös tekintettel a hamvasztási sorszám és az elhunyt adatainak egyezőségére. Az elhunytat tartalmazó hamvasztó koporsót felhelyezi a bekezelő villára úgy, hogy a koporsó fejrésze a kemence irányába mutat. A hamvasztó koporsón feltüntettet hamvasztási sorszám, a koporsóban elhelyezett éghetetlen lapkán lévő hamvasztási sorszám és a végtagcédulán szereplő adatoknak egyeznie kell a halottvizsgálati bizonyítványon lévő adatokkal és az azon feltüntetett hamvasztási sorszámmal.

A hamvasztó kemence kezelőprogramjába rögzíti a hamvasztó mester a hamvasztási sorszámot, továbbá feljegyzi a kemence üzemnaplójába a hamvasztási adatokat.Az elhunyt hamvasztó kemencébe történő bekezelésénél tűz- és balesetvédelmi okok miatt két hamvasztó mester van jelen. Az elhunyt koporsóját a bekezelő villa segítségével a nyitott kemence ajtón keresztül behelyezik az égéstérbe és leengedik a kemence padozatára. A bekezelő villát kihúzzák az égéstérből, ezután a kemence ajtaja automatikusan lezáródik. A kemence ajtó bezáródása után a hamvasztási folyamat automatikusan megkezdődik és az elhunyt hamvadni kezd. Forrás: magyarokklubja.com