1 gyerek után 66.670 forint, 2 gyerek után 133.330 forint, 3 gyerek után 220.000 forintot kapnak a családok Februárban! A családi adókedvezmény egy adóalap-kedvezmény, amely valamennyi gyermek után igényelhető.

– Egy gyermek után havonta 66.670 forint,
– kettő gyermek után havonta 133.330 forint,
– három gyermek után havonta 220.000 forint vehető igénybe.Az előbbi összegek az adóalapot jelentik, ami után nem kell az adót megfizetni. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy havonta a családi kedvezménnyel

ha egy gyermek van a családban 10 ezer forinttal,
kettő gyermek esetében 20-20, azaz 40 ezer forinttal,
háromnál gyermekenként 33 ezer forinttal, vagyis összesen 99 ezer forinttal magasabb összegű nettó kereset állhat a
kedvezményezett családok rendelkezésére. Négy vagy több gyerek után is gyerekenként 33 ezer forint a megspórolható adó.
A kedvezmény a személyi jövedelemadó összegét érinti elsősorban, abban az esetben, ha a szülő szja-köteles jövedelme olyan alacsony, hogy nem tudja kihasználni a kedvezményt, úgy a járulékalapját is felhasználhatja. Ki veheti igénybe? A családi adókedvezmény jogosultsága a családi pótlékhoz kötődik. Leegyszerűsítve tehát, akinek jár családi pótlék, annak jár a családi adókedvezmény is, függetlenül attól, hogy a szülők együtt élnek vagy sem – utóbbi esetben különösen figyelni kell a szabályokra.

Meddig igényelhető? A családi adókedvezmény addig vehető igénybe, amíg a családi pótlék is, azaz a tanköteles kor végéig, vagyis a gyermek 16. életévének betöltéséig. Ha a gyermek tanulói jogviszonyban marad, abban az esetben utoljára abban a tanévben jár a kedvezmény, amikor betölti a 20. életévét. Hirdetés

A családi adókedvezmény által növelt nettó munkabérből, vagy a kedvezmény érvényesítése nélküli – alacsonyabb – nettó munkabéréből vonható-e le a végrehajtandó követelés? „A munkabérből történő levonás részletszabályait a bírósági végrehajtásról szóló törvény (a továbbiakban: Vht.) fekteti le. […] A Vht. nem rendelkezik arról az esetről, amikor az érvényesített családi kedvezmény növeli a nettó bért, továbbá a 74. §-ban taxatíve felsorolt, letiltás alól mentes juttatások között sem találhatjuk meg a munkabér kedvezménnyel érintett részét.” Ebből – ahogy a HRportal.hu szerzője írja – arra következtethetünk, hogy a levonás lehetősége a családi kedvezmény erejéig is kiterjed a munkabérre. Megoldás lehet erre a helyzetre, ha a családi adókedvezményt nem év közben havi szinten, hanem csupán az éves adóbevallás benyújtásakor érvényesítjük, ekkor – a végrehajtás jellegének és körülményeinek függvényében – a családi adókedvezmény mentesülhet a terhelés alól.

A családi adókedvezmény mellett többféle szja-kedvezmény is igénybe vehető az alábbi sorrendiséget tartva:

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
25 év alatti fiatalok kedvezménye

30 év alatti anyák kedvezménye
Személyi kedvezmény
Első házasok kedvezménye
Családi kedvezmény
Családi járulékkedvezmény Forrás: magyarokklubja.com