Méltányosságból adható segély az Egészségbiztosítási Alap terhére. Évente egyszer nyújtható pénzbeli

támogatás azon személyek részére, akik a hirtelen kialakult,

vagy súlyos, továbbá hosszantartó betegség okán az egészségi állapotukkal összefüggő költségek miatt

nehéz anyagi helyzetbe kerültek.

A segély megállapításának elengedhetetlen feltétele, hogy az anyagi problémát kiváltó élethelyzet

összefüggésben álljon az egészségbiztosítás által nyújtott ellátások, szolgáltatások igénybevételével.


Ki részesülhet segélyben?

Segélyben a biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részesíthető,

aki a hirtelen kialakult, vagy súlyos, továbbá hosszantartó betegség okán az egészségi állapotával

összefüggő költségek miatt nehéz anyagi helyzetbe került,

és más elérhető forrás nem áll rendelkezésére. A segély megállapításának elengedhetetlen feltétele,

hogy az anyagi problémát kiváltó élethelyzet összefüggésben álljon az egészségbiztosítás által nyújtott

ellátásokkal, szolgáltatásokkal.


Milyen költségre kérhető segély?


Gyógyszerköltségre

ha a kérelmező egészségi állapotának javításához, vagy szinten-tartásához olyan nagyobb mennyiségű,

vagy magas költségű gyógyszer szükséges, amely havi rendszerességgel jelentkezik, vagy egyszeri

magasabb összegű kiadást jelent, vagy

súlyos, hosszantartó betegség esetén az orvos által javasolt,

társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek, gyógyhatású készítmények igazolt költsége