Egy évre kivetítve észrevehető összeg, s akár havi 12 ezer Ft támogatás is lehet. S miért ne, ha egyszer lehetséges?

A támogatást azon – szociálisan rászoruló – családoknak “találták ki”,

akiknek a lakás fenntartási költségek (áramszámla, gázszámla, távhőszámla, bérleti díj) gondot okoznak.

Ezt ugye Te tudod a legjobban, hogy gondot okoz, vagy sem.

Ha az egy főre jutó jövedelmetek valamivel több csak, mint százezer – akkor a törvény szerint már

. És meg is fogod kapni.

Itt kell megjegyezni azt is, hogy ennek a támogatásnak a keretében egy évre akár 20 q tüzifa is adható.

A támogatásra elég széles réteg jogosult – tekintve, hogy mai napig az átlagjövedelem – sajnos nem túl

magas.

Hogy ki igényelhet?

Mindenki, akinek családjában, háztartásában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a 106.600

Ft-ot, ami azt jelenti, hogy egy 4 fős családnál az összjövedelem nem lehet több, mint 426.400 Ft.

Ha valaki egyedül él, akkor ez az összeg 120.200.-Ft.

Lényeges, hogy a háztartás tagjainak nem lehet vagyonuk. Nem kell megijedni, egy átlag tulajdon nem

számít vagyonnak.

A hatályos jogi szabályozás alapján vagyonnak minősül az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá

vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege a nyugdíjminimum

30-szorosát (855.000.- Ft), vagy az együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum 80-szorosát (2.280.000.-

Ft) meghaladja.

Készpénzt nem fogja firtatni senki, mennyi áll rendelkezésre.

És nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amiben az igénylő életvitel szerűen él, és az a jármű sem, amit

mozgáskorlátozottságra tekintettel tartanak fenn.

Igénylőlapot a helyi önkormányzatoktól lehet igényelni.


Az igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a

kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:

a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem

esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást, a nem havi rendszerességgel

szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül

megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, gyermektartásdíjra,

ösztöndíjra vonatkozó igazolást.

A kérelemhez csatolni kell a szolgáltató vállalatok által kiadott utolsó havi számlákat (számlarészletezőt),

albérlet esetén albérleti szerződés másolatát is.

A kérelmező és a vele közös háztartásban lakók vagyonnyilatkozatát.

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

GYED, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt, álláskeresési ellátás határozatát, 16 év feletti

gyermek esetén iskolalátogatási igazolást, nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott

nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét.

Válásról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát. Fogyatékosságot igazoló okiratot.

Mozgáskorlátozottság okán fenntartott gépjármű esetén a mozgáskorlátozottságot igazoló okiratot.

Az ügyintézési határidő helyileg változik. 30-60 nap. Viszont a kérelem beadásától számítottan ketyeg az óra. Forrás: 5letes.com