A nők 40 éves nyugdíjjogosultságába beleszámít-e a rehabilitációs ellátás alatti, 4 órás munkaviszony,

amikor a havi jövedelem bruttó 180 ezer forint volt, tehát meghaladta a minimálbért?

A munkaviszony alatti táppénz szolgálati és jogosultsági időnek is beszámít-e ebbe a nyugdíjba?

Olvasónk kérdéseire Winkler Róbert nyugdíjszakértő válaszol.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény alapján megállapított rehabilitációs ellátásból nyugdíjjárulékot vonnak le, ezért a

folyósításának időtartamát a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.)

általános szabályai szerint szolgálati időnek kell figyelembe venni.

Figyelemmel arra, hogy a rehabilitációs ellátás nem minősül saját jogú nyugellátásnak, ezért az ellátás

folyósítása alatti keresőtevékenység alapján is szolgálati időt lehet szerezni, amely keresőtevékenységet

a nők kedvezményes nyugdíjazása tekintetében jogosultsági időként is figyelembe kell venni.

Megjegyzem, ez nem jelenti azt, hogy ugyanazon időszak kétszeresen lesz figyelembe véve szolgálati

időként, hiszen erre a Tny. rendelkezései nem nyújtanak lehetőséget. Forrás: 5letes.com